Millora i Recuperació del Passeig de la Boca de la Mina

Medi ambient

Millora i Recuperació del Passeig de la Boca de la Mina

La Boca de la Mina és un espai verd i patrimonial que forma part de la memòria col·lectiva dels reusencs. Amb la seva recuperació, s’hi volen fomentar els nous usos i fer-lo accessible a tothom.


En el marc de la convocatòria del PO FEDER 2014-2020, l’Ajuntament de Reus impulsa el projecte de Millora i recuperació del passeig de la Boca de la Mina. L’objectiu és condicionar i dignificar un espai de gran valor natural, patrimonial i sentimental, acostar-lo a tots els públics i afavorir-ne diversos usos: com a espai d’esbarjo i per a activitats d’esport i de salut, per a la promoció de valors culturals i històrics i per a actuacions de preservació del medi.

El projecte inclou una actuació urbanística troncal de condicionament del passeig i la creació de nous espais: el Jardí Agrari del Camp i el Parc de les Olors. Inclou també la posada en funcionament de rutes culturals teatralitzades, rutes de natura i descoberta del medi i itineraris d’esport i salut, així com la implementació de tecnologies al servei de la difusió i el coneixement.

Abast geogràfic

Local

Estat de l’iniciativa

Desplegament

Emprenedoria

No

Comparteix a la xarxa

Criteris


Una Regió del Coneixement ha de poder conèixer i avaluar el seu potencial. El mapa és una eina que ens permet visibilitzar i conscienciar-nos d’aquelles iniciatives que tenen lloc a la Catalunya Sud i, sobretot, ens permet alinear-les amb altres estratègies o plans com ara la visió Catalunya Sud 2040 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible.

Catalunya Sud 2040


La iniciativa Catalunya Sud 2040 aborda els grans reptes de futur i les oportunitats entorn les temàtiques que s’expliquen a continuació:

A continuació, llistem els criteris que compleix aquesta iniciativa.

Veure tots els criteris de Catalunya Sud 2040

Progrés social

Descripció Progrés social

Objectius de Desenvolupament Sostenible


En l’actualitat estem immersos en diferents reptes per esdevenir més intel·ligents, inclusius i més sostenibles. En aquest context, les Nacions Unides van promoure l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible, un pla d’acció que inclou els 17 Objectius Mundials per al Desenvolupament Sostenible.

Les temàtiques que s’aborden inclouen la lluita contra la pobresa, el canvi climàtic, la igualtat de gènere, la pau… Aquesta visió de transformació va ser recolzada per 193 estats i un gran nombre d’agents socials que van participar en les diferents consultes que es van realitzar. A continuació, trobareu desgranats els objectius i les seves característiques principals.

 • Salut i benestar

 • Consum i producció responsables

 • Vida terrestre

 • Localització


  Passeig de La Boca de la Mina, Reus, Espanya

  43206 Reus (Tarragona)

  (+34) 977 010 010

  ajuntament@reus.cat

  Galeria d'imatges


  Agent

  Ajuntament de Reus

  La Regidoria de Promoció de Ciutat exercirà, per delegació de l'Alcaldia, les atribucions següents: L'estudi, definició i propostes d'estratègies, plans, projectes i directrius en matèria de turisme, agència del paisatge urbà, projecció de la ciutat, promoció de l'activitat portuària i aeroportuària, i les accions de dinamització i promoció comercial. L’atenció, diàleg i relació amb la ciutadania i les institucions públiques o privades en relació amb aquestes matèries. La presa de totes les decisions, tant en matèria d’estratègies, plans, projectes i directrius d’actuació, com sobre totes aquelles atribucions derivades de legislació sectorial relatives als temes esmentats en el paràgraf a) que siguin competència delegable de l’Alcalde, llevat de les que es deleguin en la Junta de Govern local. L'impuls, supervisió i canalització d'iniciatives referides a turisme, agència del paisatge urbà, projecció de la ciutat, promoció de l'activitat portuària i aeroportuària, i les accions de dinamització i promoció comercial. La formulació dels criteris necessaris a la Direcció Executiva Municipal per a l’exercici de les seves funcions. La inspecció i supervisió superiors dels serveis municipals i dels ens instrumentals municipals en relació amb les matèries esmentades en el paràgraf a).