EL FUTUR PERTANY
ALS QUI CREUEN EN
LA BELLESA DELS SEUS
SOMMIS

Eleanor Roosevelt

COMUNITAT
FUTURA

La Comunitat Futura reuneix un grup de persones amb un interès comú: promoure el desenvolupament de la regió i explorar periòdicament alguns temes claus per al futur.

PROPÒSIT

Connectar persones que volen que el futur desitjat passi

MISSIÓ

Crear consciència de futur compartit i desitjat

VISIÓ

Esdevenir punt de referència per a la Catalunya Sud