CATALUNYA SUD
2040

QUÈ ÉS?

L’any 2018 es va endegar un exercici de prospectiva regional: Catalunya Sud 2040. Va ser la primera iniciativa d’aquestes característiques a casa nostra; i a Catalunya, de fet. Abastava tots els àmbits. L’objectiu era construir una visió compartida de futur entre els diferents agents de la quàdruple hèlix que hi van participar.

COM ES VA FER
CATALUNYA SUD 2040?

La Càtedra Universitat i Regió del Coneixement URV en la seva tasca per promoure el desenvolupament econòmic i social de la Catalunya Sud com a Regió del Coneixement va impulsar un exercici de prospectiva regional.

El procés participatiu va tenir lloc al llarg dels anys 2018-2019 i tenia com objectius facilitar la reflexió col·lectiva del futur. Es van definir diverses fases i paràmetres d’acord a metodologies i dinàmiques acords que van implicar més de 250 persones procedents de tots els àmbits (públic, empresarial, acadèmic i social).

Metodològicament, el procés s’ha centrat en el diàleg com a eina per generar sinergies entre persones i agents. Entrevistes, trobades creatives o grups focals han estat els diferents formats utilitzats per garantir l’alineament d’objectius. A més, com a base teòrica s’han utilitzat visions externes com l’anàlisi de tendències, estudis de benchmarking d’altres regions i informes de temes concrets, com ara “El futur de les governances”.

Ara, la regió disposa d’una visió general del que vol ser l’any 2040 gràcies a l’alineament dels seus actius, les tendències globals i la voluntat de les persones per construir un futur determinat. Paral·lelament, l’exercici ha servit per crear consciència regional i una nova cultura de relacionar-nos col·lectivament amb el futur per fer front als seus reptes principals.

DESCARREGA
EL LLIBRE

Descarrega’t el llibre on hi trobaràs amb detall les diverses temàtiques i enfocaments que es van tractar al llarg de l’exercici de prospectiva Catalunya Sud 2040. El document expressa la visió compartida creada per els seus participants. El futur és a les nostres mans.

GALERIA D'IMATGES

+250
PERSONES

+50
ENTREVISTES

+3
TALLERS

4
SESSIONS

1
FOCUS GROUP

TESTIMONIS

Coneix l’experiència de les persones que han participat en el procés.

Aquest és un recull de diversos testimonis que han participat en l’exercici de prospectiva Catalunya Sud 2040 a la pregunta “Què t’emportes del que has viscut en aquest procés?”